Historia zarządzania dokumentacją PDM

Pierwsze programy do zarządzania dokumentacją zaczęły powstawać, gdy tradycyjne metody przeglądania drukowanej dokumentacji zaczęły być wypierane przez nowsze technologie. Pisząc o nowszych technologiach warto wspomnieć czego one dotyczą. Wspomnianymi technologiami jest rozwój komputerów oraz sieci. Sprawnie skonfigurowane środowisko pracy do składowania dokumentów oraz ich przetwarzania pozwala na powstanie tzw. „kultury pracy”.

Początki systemów zarządzania dokumentacją

Początki pracy na systemach PDM[1] miały miejsce w latach ‘80. Zazwyczaj były to proste rozwiązania bazujące na współdzieleniu folderów oraz stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej dostawcami rozwiązań były firmy informatycznie, a także firmy dostarczające rozwiązania CAD.

Wypracowanie odpowiednich metodyk zarządzania w firmach miało pozytywny wpływ również na budowanie odpowiednich zależności między pracownikami. Wprowadzane w krajach Azjatyckich, Ameryce oraz Europie metody i narzędzia zarządzania jakością, tj. Arkusze Kontrolne, Diagramy Ichikawy, Schematy Blokowe, Zasady Crosby-ego, SPC, TQM , miały ogromny wpływ na zmianę sposobu myślenia w przedsiębiorstwach. Podejście jakościowe oraz potrzeba ciągłego doskonalenia wymuszała na zarządach stosowanie tych metod w każdym z działów mogących aktywnie wpłynąć na poprawę procesów w firmie. 

Nowoczesne trendy w zarządzaniu dokumentacją

Konkurencyjność firm zajmujących się dystrybucją programów PDM powoduje wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami. Większość z tych dostawców inwestuje swoje kapitały w tworzenie działów B+R (R&D – Research and Development). Powstawanie nowych rozwiązań bazujących na metodach Benchmarkingu, jak również Podażowych praktykach publikowania dużej ilości produktów na rynek, powoduje ciągłą walkę dużych firm o bycie liderem na rynku. Popularnym trendem, dynamicznie rozwijającym się w XXI wieku, staje się przetrzymywanie danych w tzw. chmurze. Znacząca część najnowszych rozwiązań Autodesk jest prezentowana na Autodesk University[2]  Każda firma mająca duże doświadczenie w stosowaniu metod aplikacji 2-3 warstwowych, stara się, jako swój poboczny produkt, dostarczać aplikacje, których część lub całość danych jest przechowywana na wirtualnych serwerach.

Dostęp do danych za pomocą przeglądarki WEB

Dostęp do tych danych otrzymujemy przez posiadanie tzw. Thin Client. Dostęp do niego uzyskiwany jest poprzez stosowanie znanych i ogólnie lubianych metod, takich jak przeglądarki http/https.

Sposób komunikacji jest często różnorodny, jednak najczęściej przeglądarka komunikuje się protokołem TCP/IP z odległą stacją kliencką lub bezpośrednio z serwerem. Połączeniem stosowania wielowarstwowej architektury może być również użycie serwerów FTP ((ang. File Transfer Protocol) – protokół transferu plików (zdalne udostępnianie)). Połączenie obu tych metod umożliwia  ciągły dostęp do dokumentacji nie zależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Klasyczny dostęp poprzez TCP/IP wymaga zastosowania sieci lokalnej LAN lub połączeń tunelowych typu VPN. Dodatkowo sieci WAN również stanowią metodę na dostęp do takich danych. Nowoczesność oraz chęć dostarczenia produktów w różne miejsca wymusiły na firmach umożliwianie dostępu do zasobów z prawie każdego miejsca na świecie. Wykorzystywane do tego praktyki  to możliwość dostępu do danych on-line składowanych na dyskach lokalnych oraz możliwość dostępu do najnowszych danych poprzez serwery FTP.

Rozwiązania chmurowe w systemach PDM

Duże firmy zajmujące się produkcją oprogramowania, coraz częściej dostarczają gotowe rozwiązania chmurowe. W przypadku firmy Microsoft może to być Azure, zaś w przypadku firmy Autodesk oraz oprogramowania Vault jest to Buzzsaw. Buzzsaw umożliwia przechowywanie danych z synchronizowanych katalogów istniejących w repozytorium. Administrator systemu jest w stanie zdefiniować, które dane miałyby być replikowane na chmurę. Użytkownik dostępowy ma możliwość zalogowania się na platformę za pomocą przeglądarki Internetowej lub urządzeń mobilnych z oprogramowaniem Android, iOS. Przeglądarki te zawierają coraz wydajniejsze silniki przetwarzające, które pozwalają na przeglądanie nie tylko dokumentacji w formacie np. .DWG, lecz także na przegląd modeli przestrzennych takich jak .DWF. Możliwość przeglądania dokumentacji układu fabryki lub weryfikacji projektów Green Field (inwestycje nowych jednostek poprzez budowę obiektów, instalacji, urządzeń), Brown Field (inwestycje modyfikacji istniejących obiektów (budynków, infrastruktury przemysłowej)) na miejscu realizacji projektu, ma ogromną zaletę. Takie podejście pozwala na szybkie reagowanie oraz możliwość elastyczności pracy połączonej z elektronicznym wprowadzaniem poprawek na dokumentacje, np. w postaci oznaczeń miejsc, w których występuje np. kolizja. Ostatnim etapem po zweryfikowaniu tego typu błędów jest synchronizacja danych do serwera FTP, udostępnionego przez dostawce. Na stacjach Vault Client – oprogramowania podłączonego siecią lokalną, sporadycznie lub na żądanie jest wykonywana synchronizacja danych. Synchronizacja ta powoduje, że mamy dostęp do najnowszych zmian, które zostały dokonane przez daną osobę ze zdalnej lokalizacji.

Wyzwania dotyczące zarządzania plikami oraz procesami

Zapraszam również do artykułu:

Porównanie systemów PDM oraz ich zastosowanie – LINK

Więcej o rozwiązaniu Autodesk Vault na stronie cadsoft.pl

Źródło:

[1] Praca Zbiorowa Product Data Management and Software Configuration Management http://www.mrtc.mdh.se/publications/0373.pdf. str. 13.

[2] http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand/search?full-text=vault/

Autor: Michał